Preview Mode Links will not work in preview mode

Funderar du på att starta en podd? Kanske har ni pratat om hur ni skulle kunna starta en podd på jobbet? Eller är du som vi, har hållit på ett tag och inser att det finns en hel del kvar att lära sig?

I Podgeek kommer vi att utforska så många aspekter av poddande som vi kan komma på.

Lena Göthberg och Per Olof Arnäs

Podchaser - Podgeek

Feb 25, 2019

Carl Fhager är advokaten som startat Förhandlingspodden. Lena träffade Carl på MAQS advokatkontor på Östra Hamngatan i Göteborg för att höra hur han gör när han poddar.

Lena tog med sig sin utrustning som består av 2 Samson Q2U på bordsstativ och en Zoom H6 till intervjun och här möts två poddare som är mer intresserade av innehåll än teknik. Gäster, intervjuteknik, marknadsföringstaktik och glädjen i att träffa nya människor är det som Carl och Lena enas i.

__________________

Inspelad i ett sammanträdesrum hos MAQS advokatbyrå, Östra Hamngatan 24, Göteborg

Mikrofon - Samson Q2U

Inspelare - Zoom H6

De två filerna har redigerats i iZotope 7 och Hindenburg:

  • iZotope
    • De-bleed
  • Hindenburg
    • Voice profiler (generic)
    • Noise reduction
    • exporterad i -14 LUFS.